Revize

  • Výchozí revize elektroinstalací před uvedením do trvalého užívání;
  • Pravidelné revize elektroinstalací pro zajištěné bezpečnosti provozu, osob a majetku;
  • Výchozí a pravidelné revize hromosvodů a uzemnění;
  • Revize pracovních strojů;
  • Revize ručního elektrického nářadí a spotřebičů;